Investice do zelené energie se vyplatí


Fotovoltaika představuje téma, s kterým se čím dál častěji setkáváme. Jedná se o využívání solární energie a tím přispívat k ekologickému šetření a tím ke snižování energetických nákladů. Pojďme se na toto téma podívat trochu blíže. Fotovoltaika pro své fungování využívá fotovoltaických panelů. Tím, že je to ekologická výroba energie je tato možnost atraktivní nejen pro firmy, ale také pro rodiny. Určitě je skvělou zprávou fakt, že momentálně v rámci České republiky existují také různé dotační programy, které pomohou s financováním této ekologické investice.

fotovoltaika

Nejprve si řekneme, proč vlastně do fotovoltaiky investovat. V prvé řadě se jedná o úsporu nákladů na energie. Díky tomu, že solární panely produkují vlastní energii není domácnost nebo firma už závislá na dodavateli. V druhém případě se také jedná o ekologický přínos. Ten je myšlen tak, že pokud využíváme solární energii snižujeme tím emise skleníkových plynů. Za třetí se jedná o energetickou nezávislost. Teď se podíváme na zoubek dotačním programům. Proto, aby bylo možné získat dotaci na financování solárních panelů je potřeba nejprve provést analýzu energetických potřeb firmy nebo domácnosti a k této spotřebě naplánovat optimální řešení.

fotovoltaika

Následuje příprava projektu. Tento projekt musí obsahovat technickou specifikaci, finanční rozvahu a také vypracování žádosti o dotaci. Po vypracování žádosti je možné tuto žádost podat prostřednictvím dotačního programu, který si firma nebo domácnost vybere. Toto podání ve většině případů probíhá elektronicky. A pokud se podaří a dotace je schválená, tak se následně přistupuje k realizaci projektu. Realizaci projektu provádějí specializované firmy, které jsou na tuto práci velmi odborně školeni. Pokud teda o fotovoltaice uvažujete, je určitě ta správná doba k realizaci tohoto projektu. Fotovoltaika – dotace pro firmy je správná volba.