Zajištění bezpečí


V každé oblasti lidského života je důležité předcházet nebezpečí dle našich možností. A v řadě případů nám dokonce povinnosti stanovuje příslušný zákon. Jedná-li se o ochranu lidí i majetku, je naprosto nezbytné nepodceňovat tuto povinnost a učinit jí zadost. Přesné podmínky stanovuje zákon i v oblasti ochrany před požárem, představa, že v kritický moment jednoduše přiběhneme s kbelíkem vody, je skutečně velmi naivní. Ve větších budovách je naprosto nezbytné mít nainstalované protipožární systémy EPS.

Jak to vlastně funguje?

Především je nutno zdůraznit, že veškerá tato bezpečnostní zařízení musí být bezpodmínečně nainstalována kvalifikovanou firmou, jinak nejsou splněny zákonné podmínky a navíc si nemůžete být při neodborné montáži jisti spolehlivostí. Tato zařízení mají za úkol nejen hlásit, začne-li hořet, na příslušnou služebnu HZS, ale jsou natolik propracovaná, že dovedou i usnadňovat zásah HZS či dokonce ovládat další zařízení určená k záchraně situace. Samozřejmostí musí být i pravidelná revize, opět ne jinak než dostatečně kvalifikovanou firmou.